Vogelverhalen

Eerder schreven we over het vogelvriendelijk erf. Samen met het Grond Verbond hebben we een takkenril, veel bomen en struiken geplant en diverse vogelkasten opgehangen. Is het erf nu ook echt vogelvriendelijker? Hiervoor komt Martijn regelmatig langs. Naast zijn werk...

Grazen, kazen en verbazen

De melkkoeien genieten sinds deze week van nog meer weidegang, want ze mogen nu dag en nacht naar buiten. Zuivelproducten die gemaakt zijn met “weidemelk”zijn afkomstig van koeien die minstens 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag buiten lopen. Dat redden wij...

Korte ketens

Wij doen ons best om zoveel mogelijk lokaal af te zetten en om alles wat wij produceren rechtstreeks vanaf het erf te verkopen. Bij een korte keten zit er maximaal één partij tussen producent en consument. Als wij melk leveren aan FrieslandCampina, wordt het in de...

Huize Bagger

Met zo’n 60 melkkoeien zijn we een klein bedrijf. In principe zou één iemand dat kunnen runnen. Wij lopen hier met zijn vijven rond en hebben altijd nog wel klussen op ons lijstje staan waar we niet aan toe komen. Nu werken Marjolein en Wendela niet veel op de...

Gips

Als je bij ons het erf oprijdt, zie je als eerste de plek waar de kalfjes staan. In iglo’s. Witte huisjes met een buitenuitloop zodat de dieren zelf kunnen bepalen of ze binnen of buiten zijn. We hebben kleine en grote exemplaren. De eerste weken zitten de kalfjes in...

Regeneratiekloof overbruggen

Heb je wel eens gehoord van de term regeneratieve landbouw? Je hoort het steeds vaker als het over verandering in de agrarische sector gaat. Het komt er op neer dat je als boer samenwerkt met de natuur en een positieve bijdrage levert aan natuur, milieu, klimaat,...

Koeiendans

Eindelijk is ons weideseizoen weer eens in maart begonnen. Elk jaar is het weer afwachten wanneer de koeien voor het eerst naar buiten gaan. Er moet genoeg gras staan, het land moet droog genoeg zijn en het land moet afgezet worden. We maken verschillende veldjes waar...

Vrouwenhater

Net als bij mensen heeft iedere koe zijn eigen karakter en unieke uiterlijke kenmerken. Wendela en Marjolein herkennen de koeien vooral aan de bovenkant, dus de kop en het vlekkenpatroon. Degenen die de koeien melken herkennen de dames ook aan de melkgift en...

Onvoorstelbaar

Wat heeft de oorlog in Oekraïne te maken met stijgende voedselprijzen en honger in Bangladesh? In het nieuws gaat het veel over de stijgende energie prijzen voor gas en autobrandstof. Heel vervelend inderdaad. Gelukkig zijn er wel alternatieven zoals een dikke jas als...

Interlokale connecties

Afgelopen weekend hadden wij eindelijk weer eens een bijeenkomst in de Acapella zaal. Samen met Vers aan de Vecht en met steun van Caring Farmers (samen op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw) organiseerden we een samenzijn met partijen die lokale...