Koeien

De kudde van De Groene Griffioen bestaat uit ongeveer 60 melkkoeien, 50 stuks jongvee (kalfjes en pinken) en 1 stier. Het ras heet Montbéliarde, komt oorspronkelijk uit Frankrijk en heeft als uiterlijke kenmerken de roodbonte vacht, witte kop en een gespierde bouw. Daarmee is het een dubbeldoel-koe: we houden ze voor zowel melk als vlees. Uiteraard geven ze minder melk en vlees dan een echte vlees- of melkkoe, maar daar staat tegenover dat ze vaak een goede gezondheid hebben doordat er minder van ze gevraagd wordt. Dat maakt ook dat het ons lukt om zonder gebruik van antibiotica hele gezonde melk te produceren.

Montbéliarden kunnen toe met een sober rantsoen: (kuil)gras en wat krachtvoer, dat zoveel mogelijk uit de buurt komt. Door een gunstige vet-eiwitverhouding is de melk van onze koeien zeer populair bij de lokale barista’s. Zij gebruiken wekelijks vele liters melk om hun cappuccino’s en latte macchiato’s mooi op te kunnen schuimen. In maart 2019 won barista Kaspar Tammjärv zelfs de Dutch Latte Art Championship met onze melk. Dat maakt ons trots!

Terug naar de koeien: de stier van de kudde gebruiken we voor natuurlijke dekking. Als een pink of koe ‘tochtig’ – ofwel vruchtbaar – is, brengen we haar naar het hok van de stier om gedekt te worden. In de meeste gevallen is het snel raak en wordt er negen maanden later een kalfje op de boerderij geboren. Het afkalven doet de koe bijna altijd zelfstandig: vanwege haar sterke bouw en een ruim, hellend kruis zijn er voor het kalf weinig obstakels om geboren te worden.

Vrijloopstal

De vrijloopstal is een ruim, licht en luchtig verblijf voor onze koeien, waar ze kunnen lopen en liggen op een heerlijk compostbed met houtsnippers. De houtsnippers absorberen de urine en mest, waardoor de bodem niet al te vochtig wordt. Dit voorkomt dat de huid tussen de klauwen zacht wordt en er bacteriële infecties of bloedingen optreden. Daarnaast bindt de koolstof in houtsnippers aan o.a. stikstof (ammoniak), waardoor er minder schadelijke (en stinkende) gassen in de lucht komen. 

Vanaf het vroege voorjaar gaan de koeien overdag naar buiten en zodra de grasgroei het toelaat lopen ze ook ‘s nachts in de wei. Zodoende wordt het weiland uitsluitend met eigen mest en compost bemest. Op een biologisch bedrijf wordt niet met kunstmest en/of chemische bestrijdingsmiddelen gewerkt. Een ander kenmerk van biologisch is dat er geen preventieve medicatie (zoals antibiotica) aan de dieren wordt gegeven. Als een koe ziek is of een wondje heeft zullen wij altijd proberen dit op natuurlijke wijze te genezen. Daarom hebben we ook gekozen voor het Montbéliarde ras, bekend om zijn zeer sterke weerstand.

Tot slot vinden we het leuk om te vertellen dat onze koeien hoorns hebben. Dit is geen eis vanuit het biologische keurmerk, maar omdat elke koe met hoorns (in aanleg) wordt geboren, vinden we dat we haar moeten laten zoals ze is. De hoorn is een orgaan waar bloed doorheen stroomt en heeft een functie in het uitoefenen van haar natuurlijke (hiërarchische) gedrag in de kudde. Lekker zo laten!

Koeien

door feb 12, 2020

Vogelverhalen

Eerder schreven we over het vogelvriendelijk erf. Samen met het Grond Verbond hebben we een takkenril, veel bomen en struiken geplant en diverse vogelkasten opgehangen. Is het erf nu ook echt vogelvriendelijker? Hiervoor komt Martijn regelmatig langs. Naast zijn werk...

Grazen, kazen en verbazen

De melkkoeien genieten sinds deze week van nog meer weidegang, want ze mogen nu dag en nacht naar buiten. Zuivelproducten die gemaakt zijn met “weidemelk”zijn afkomstig van koeien die minstens 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag buiten lopen. Dat redden wij...

Korte ketens

Wij doen ons best om zoveel mogelijk lokaal af te zetten en om alles wat wij produceren rechtstreeks vanaf het erf te verkopen. Bij een korte keten zit er maximaal één partij tussen producent en consument. Als wij melk leveren aan FrieslandCampina, wordt het in de...

Huize Bagger

Met zo’n 60 melkkoeien zijn we een klein bedrijf. In principe zou één iemand dat kunnen runnen. Wij lopen hier met zijn vijven rond en hebben altijd nog wel klussen op ons lijstje staan waar we niet aan toe komen. Nu werken Marjolein en Wendela niet veel op de...

Gips

Als je bij ons het erf oprijdt, zie je als eerste de plek waar de kalfjes staan. In iglo’s. Witte huisjes met een buitenuitloop zodat de dieren zelf kunnen bepalen of ze binnen of buiten zijn. We hebben kleine en grote exemplaren. De eerste weken zitten de kalfjes in...

Regeneratiekloof overbruggen

Heb je wel eens gehoord van de term regeneratieve landbouw? Je hoort het steeds vaker als het over verandering in de agrarische sector gaat. Het komt er op neer dat je als boer samenwerkt met de natuur en een positieve bijdrage levert aan natuur, milieu, klimaat,...

Koeiendans

Eindelijk is ons weideseizoen weer eens in maart begonnen. Elk jaar is het weer afwachten wanneer de koeien voor het eerst naar buiten gaan. Er moet genoeg gras staan, het land moet droog genoeg zijn en het land moet afgezet worden. We maken verschillende veldjes waar...

Vrouwenhater

Net als bij mensen heeft iedere koe zijn eigen karakter en unieke uiterlijke kenmerken. Wendela en Marjolein herkennen de koeien vooral aan de bovenkant, dus de kop en het vlekkenpatroon. Degenen die de koeien melken herkennen de dames ook aan de melkgift en...

Onvoorstelbaar

Wat heeft de oorlog in Oekraïne te maken met stijgende voedselprijzen en honger in Bangladesh? In het nieuws gaat het veel over de stijgende energie prijzen voor gas en autobrandstof. Heel vervelend inderdaad. Gelukkig zijn er wel alternatieven zoals een dikke jas als...

Interlokale connecties

Afgelopen weekend hadden wij eindelijk weer eens een bijeenkomst in de Acapella zaal. Samen met Vers aan de Vecht en met steun van Caring Farmers (samen op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw) organiseerden we een samenzijn met partijen die lokale...