Sinds de verbouwing van onze melkput, afgelopen winter, krijgen de koeien tijdens het melken geen brokken meer gevoerd. Het oude systeem had het wel inbegrepen, met als voordeel dat de koeien zeer graag de melkput inliepen en elke koe een eigen portie kreeg. Nu de boeren het krachtvoer voor het hek van de stal gooien, zien we dat er een enorme strijd in de kudde losbarst: de grote koeien duwen de kleine aan de kant en laten niets voor hen over. Dit, terwijl het vaak juist de kleine koeien zijn die extra krachtvoer nodig hebben om meer liters melk te geven. En dus hebben we besloten om nog een extra investering te doen en een automatisch voersysteem in de melkput op te hangen. Zodra een koe straks de melkput binnenkomt, wordt ze gescand door een computer, die precies weet hoeveel brokken elke koe nodig heeft. Gedurende de tijd dat ze gemolken wordt (gemiddeld 7 minuten per koe) zal het voersysteem druppelgewijs haar portie toedienen. Houten schotten tussen de koeien moeten voorkomen dat de koeien elkaars brokken kunnen opeten.