Waarschijnlijk heb je er wel eens over gehoord: het gaat niet goed met de insecten. Ze nemen zowel in soorten als in aantallen af. Wat de precieze oorzaak is, kan niet gezegd worden. Het lijkt een optelsom van factoren te zijn: het gebruik van bestrijdingsmiddelen, landschappen die veranderd zijn in monoculturen en verstening van tuinen. Gelukkig wordt dit probleem de laatste jaren steeds meer onder de aandacht gebracht en is het nog niet te laat om het tij te keren.

Imker Silvia vertelt: “Iedereen kan helpen om de leefomgeving van de bijen en andere insecten te verbeteren. Zoveel mogelijk tegels uit de tuin halen en hier bloemen voor in de plaats zaaien. Het liefst biologisch omdat gangbare zaden vaak bewerkt zijn met bestrijdingsmiddelen. Dit gif schaadt de bestuivers waardoor ze er alsnog niet van profiteren. Ga op zoek naar bomen of struiken die zowel nectar als stuifmeel leveren en probeer dit ook over het seizoen te spreiden. Bloeiende klimop is bijvoorbeeld een mooie leverancier in de herfst, net als herfstaster. In het voorjaar kun je helpen met vroege bloeiers, zoals sneeuwklokjes en krokussen. Deze moeten dan wel in het najaar (dat kan ook nog in november en december) geplant worden, om in het voorjaar te kunnen bloeien. De bijen en hommels zullen je dankbaar zijn! Laat je tuin ook een beetje verrommelen. Wat men vaak bestempelt als onkruid, zoals paardenbloemen en distels, wordt gretig gebruikt. In de moestuin kun je ook nog genoeg doen om de bijen te ondersteunen. Laat eens een deel van je oogst bloeien, of zaai of plant bloemen aan de randen van de bedden. Wanneer we allemaal iets doen, kunnen we de leefomgeving van de bestuivers verbeteren. Kleine beetjes maken echt verschil!”

Op de Groene Griffioen hebben we veel van deze tips al toegepast. Zo laten we op ons erf veel (on)kruiden bloeien en hebben we ook in de groentetuin bloeiende stroken. Nog meer verschillende bloemen planten zou de voedselvoorziening nog verder verbeteren op ons erf. Help jij ook mee om de bijen blij te maken?