Afgelopen weken waren de landelijke bodemdieren dagen. Ondanks de extra tijd die we kwijt zijn door blauwtong, hebben we hier op meerdere manieren aandacht aan gegeven en jongeren betrokken bij het bodemleven. Eerst een korte update van blauwtong bij ons op het erf. Een deel van ons vee is nog stram en sloom en heeft last van gevoelige neuzen. De melkkoeien hebben ook gevoelige spenen. We behandelen de spenen (en neuzen) met honingzalf om de genezing te bevorderen. De melkproductie gaat inmiddels iets omhoog, maar we hebben helaas ook twee dode kalfjes als gevolg van blauwtong.

Terug naar de bodemdieren. Het bekendste bodemdier is misschien wel de (regen)worm. Deze kun je met het blote oog zien en heeft ook een hele belangrijke rol. Door de gangen die ze maken kunnen wortels van planten dieper groeien, blijft de grond rul en kan regenwater goed weglopen. Met de hevige regenbuien van tegenwoordig is dat erg belangrijk. Ook zijn ze super belangrijk omdat ze plantenresten in compost en mest omzetten tot voedsel voor de plant. Het aantal regenwormen kan iets zeggen over de staat van de bodem. Interessant om bij ons in de bodem te kijken hoe het zit. Dit hebben kinderen van de pluktuin Vers aan de Vecht én leerlingen van het Vechtstede college op de groentetuin onderzocht. De eerste reactie was vaak ’Ik ga echt niet met mijn handen in de grond aan zo’n regenworm zitten!’ In groepjes gingen ze op verschillende plekken graven in de grond. Het was duidelijk te horen als een groepje een worm had gevonden. Naast wormen tellen, gingen de leerlingen ook kruidenboter maken en een foto maken met als onderwerp ’Boer zoekt vrouw’ of een boerderij-spreekwoord uitbeelden. Aan het eind van een opdracht waren de reacties meerdere keren ’Nu al?!’ Dat is voor ons een groot compliment. Er zijn op sommige plekken wel 50 wormen gevonden, maar ook plekken waar er maar een paar zaten. Uiteraard zijn de bodemdieren weer ’vrijgelaten’.

Tijdens het oogstfeest afgelopen weekend hebben we de junior-versie van de film ’Onder het maaiveld’ vertoond. Zaterdag 21 oktober toveren we de Acapella zaal weer om naar filmzaal voor de gewone versie. Koop hier je tickets.