Samen sta je sterk en kun je meer bereiken. Hoe meer zielen hoe meer vreugde. Velen handen maken licht werk. Al deze kreten passen bij de groentepluktuin die we dit jaar gestart zijn. Een bijzondere samenwerking met burgers in het collectief Vers aan de Vecht en professionele tuinders Michel, Nancy en Jantien. Een drie-eenheid. Allemaal met als doel: mensen betrekken bij duurzame voedselproductie en het realiseren van een korte voedselketen én kringlooplandbouw.
Het enthousiasme van iedereen (boer, burger, tuinder) en gezamenlijk de schouders eronder zetten, hebben een aanstekelijk effect. De pioneersgeest zorgt ervoor dat niet alles direct perfect en af hoeft te zijn, als het maar de goede kant op gaat. De wil tot veranderen en rekening houden met elkaar is de basis. Afgelopen week maakten we een filmpje over onze samenwerking.
Tuinder Nancy zegt hierover: “Omdat het initiatief van de plukkers komt is iedereen op voorhand enorm betrokken. Dat plukkers behalve plukken ook méér doen in de tuin maakt de verbinding sterker. Ze zien ons aan het werk, je maakt een praatje, veel over wat je ermee kunt koken als de oogst wat klein of doorgeschoten is. Aan de andere kant leren wij van de plukkers. Dingen die wij vanzelfsprekend vinden, zijn dat niet voor iedereen. Hoe je prei steekt, sla oogst of aardappels rooit. Omdat de pluktuin op een bestaande boerderij is, was de vliegende start mogelijk. Alles is er al: mest, water, stroom, expertise en winkel voor alles wat wij niet verbouwen (melk/vlees/kaas/eieren). Dan heb ik het nog niet over de luxe extra’s: het speeltuintje voor de meeplukkende kinderen en het zeer succesvolle biologische ijs, dat overvloedig wordt ingezet als beloning na het plukken.”