Bij ons stond afgelopen weekend in het teken van bomen planten. In de nieuwe woonwijk Weespersluis, die aan de andere kant van de Vecht gebouwd wordt, komt naast huizen ook natuur. Veel water en groen. Wij beheren daar een deel van het land en doen dat op verschillende manieren. In de zomer graast er jongvee. We maaien stukken land. Brede stroken langs de sloot blijven staan. Dat betekent geen grazend vee en we maaien er niet zodat bloemen, onkruid, kikkers en andere dieren lekker hun gang kunnen gaan. Als beheerder werd Boy gevraagd om te helpen bij het planten van verschillende inheemse bomen. Nou ja bomen, kleine mini boompjes (zaailingen genoemd), die hopelijk uitgroeien tot een stadsbos. Met ongeveer 30 vrijwilligers, jong en oud, zijn zo’n 5000 boompjes geplant. Wilgen, berken, elsen, meidoorns en sleedoorns.

Bij ons op de boerderij zijn ook meerdere inheemse zaailingen geplant. Tv-programma ‘Zapp Your Planet’ kwam hiervoor naar de boerderij en gaf de bomen namen. Dat was zo gepiept met alle aanwezigen. De presentatrice Janouk, initiatiefnemer ‘redt zaailingen’ Joos en boerenzoon Feije staan hier nu langs de sloot voor hopelijk heel lang!

‘Meer Bomen Nu’ stimuleert het planten van bomen, samen met mede-initiatiefnemers Nationale Boomfeestdag, stichting Meergroen, Urgenda en Caring farmers (waar wij weer mee verbonden zijn). Doel is dit schooljaar een miljoen bomen te planten. Het leuke is dat je zelf ook kan meedoen. Zaailingen zijn vaak in je eigen tuin te vinden. Een leuke buitenactiviteit met kinderen en onthoud: je moet de boom buigen als hij jong is.