Het GLB is de afkorting van gemeenschappelijk landbouwbeleid. Na de oorlog gestart in Europa om honger te voorkomen. Deze subsidie zorgt voor chronische overproductie en te lage voedselprijs. Het is een beetje een pervers systeem in een vrijemarkteconomie maar het heeft jarenlang gewerkt en gezorgd voor een Europa met voedselzekerheid. Nu is het GLB dit jaar hervormd en is een deel van de subsidie afhankelijk gemaakt van ecosysteemdiensten. Je kunt hierbij denken aan langere weidegang, brede stroken langs de sloot met beplanting en meer. Je krijgt een basispremie per hectare, die is in mei dit jaar vastgesteld op 200 euro. Daarbovenop kun je met vergroeningsmaatregelen nog eens tot 200 euro extra verdienen. Dit is verdeeld in brons: 60 euro, zilver: 100 euro, en goud: 200 euro. We sturen de administratie (gecombineerde opgave) voor deze maatregelen in mei in. De betaling volgt normaal gesproken in december. Als boer houd je daar rekening mee en kan je een investering plannen rond die tijd. Maar wat nu?! Er zijn te veel boeren die zich bovenmatig hebben ingespannen voor de ecosysteemdiensten. In plaats van dit te belonen heeft onze minister in al zijn wijsheid besloten dat iedereen het dan maar met minder geld moet doen. En daarbij ook nov veel later, in maart komt het grootste deel pas. Belachelijk! We missen zo’n 25% van onze vergoeding omdat de overheid zich niet aan haar belofte houdt. Wat een teleurstelling! De boeren zijn dus goed bezig met vergroening kun je concluderen. Dat het een verrassing is en de kosten te hoog uitvallen is wel vreemd. In de gecombineerde opgave is al bekend om hoeveel hectare het gaat en welke landschapselementen, zoals bomen en ecosysteemdiensten (waar je de premie voor krijgt) er zijn. De gecombineerde opgave die de overheid vooraf invult, dient iedere boer met een lastig computer systeem te controleren en aan te vullen. De overheid wist dus in mei al wat het zou gaan kosten. Fijn zo’n betrouwbare en stimulerende overheid. Voor de liefhebbers, in juni schreven we al over de opgave, letterlijk en figuurlijk.