Bij ons op de boerderij produceert Moma heerlijke yoghurt en hangop van de verse melk van onze koeien. Vervolgens brengen ze dat rechtstreeks van de boerderij naar de stad. Naar veel koffiezaken, restaurants en ijssalon Massimo. Ook verkopen de melkboeren de producten op straat. Niet alleen het verkopen van verse en lokale zuivel staat centraal. Ook de verbinding tussen stad en platteland. Om dit concreet te maken, heeft Moma het Grond verbond in het leven geroepen: een verbond tussen boer en burger om samen zorg te dragen voor het landschap. Een radicaal ander model van een voedselketen. In een proces van een half jaar bepalen consumenten, samen met verwerkers en boeren hoe ons eten het Amsterdamse landschap biodiverser en persoonlijker maakt. Je raadt al welke boerderij aftrapt: De Groene Griffioen. Iedereen kan ideeën voor herstelprojecten aandragen. In een gezamenlijk proces van dialoog, stemmen en kiezen, bepalen we met elkaar hoeveel m2 landschap wordt hersteld en op welke manier. Deze nieuwe samenwerking tussen boer en burger geeft jou, consument of boer, de mogelijkheid om mee te doen aan landschapsherstel. Belangrijk is dat het idee past bij onze bedrijfsvoering. Een weiland transformeren naar bos is lastig omdat we dan niet genoeg gras meer voor de koeien hebben. In een filmpje vertelt Boy dat hij vooral mogelijkheden ziet langs de slootkanten. We zijn benieuwd naar jouw idee. Kijk op onze website voor meer informatie en het filmpje. Inzenden kan tot 1 april.