Eerder vertelde we over het Grond Verbond. Meer dan 20 ideeën ontving Moma voor landschapsherstel bij ons op de boerderij. Afgelopen weekend vonden de Grondmarkt en de Grondraad plaats. Hier werd een aantal ideeën toegelicht en kon iedereen stemmen. De grondraad heeft er vervolgens twee uitgekozen die doorgaan naar de volgende ronde. Belangrijk bij die keuze zijn verschillende waarden die eerder vastgesteld zijn zoals diversiteit, voedsel en gemeenschap, de uitvoerbaarheid op korte termijn en realisatie met eenmalige investeringen. In de Grondraad zitten meerdere mensen die deze waarden representeren. Consumenten, landschapsexpert Mark Kuiper, Moma, Boy. Boerenzoon Feije representeert trots de volgende generatie.

De twee projecten die door gaan naar de volgende ronde zijn… *tromgeroffel*:

1. Natuurlijke heggen: met snoeiafval uit de stad een afscheiding maken voor de koeien en een fijne beschutting voor kleine diertjes. Schoolklassen/mensen uit de stad kunnen helpen bij de aanleg en een stukje adopteren. Als dit klaar is zou op een zelfde manier botanische slootkanten en een minimoeras gerealiseerd kunnen worden..

2. Vogelvriendelijk inrichten van het erf: met uilenkasten en permacultuur onderdelen.


De volgende stap is kiezen welk project daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dat kan binnenkort door te stemmen met het kopen van Moma-zuivel bij ons in de boerderijwinkel en in Amsterdam op de ventroutes van Moma. Wordt vervolgd!