Stikstof blijft een zeer actueel onderwerp op het moment. Deze week zijn we veel gebeld door diverse media met de vraag hoe wij aankijken tegen alle regels en plannen. En we merken dat er bij de boeren ook diverse groepen ontstaan. Zo zijn wij gebeld door een boer met de mededeling dat wij (als Caring Farmer) nep zijn en het verpesten voor de rest en last van ons geweten krijgen met onze achterbakse manier van boeren. Hij doelde op de nevenactiviteiten waardoor we eigenlijk helemaal geen echt melkveebedrijf meer zijn. Hier zijn wij het niet mee eens. Al onze nevenactiviteiten zijn gericht op ofwel het verwerken van voedsel of op uitleg geven over hoe wij het voedsel produceren. Dat wij niet via de wereldmarkt maar liever direct aan de klant leveren maakt ons niet minder boer vinden wij. Ook was daar het Groenboerenplan; 10 aanbevelingen voor een omslag naar een realistisch duurzaam landbouw- en voedselsysteem. Beetje jammer dat diverse media kopten met ‘geen kunstmest’ en ‘biologisch’. Met deze kop kunnen ‘gangbare’ boeren zich niet aangesproken voelen. Het gaat er om dat er perspectief is voor alle boeren om duurzamer te werken en dat er keuze is tussen verschillende bedrijfsstijlen. Onze buurvrouw boerin is met een aantal boerinnen naar de wekelijkse markt gegaan om mensen uit te leggen wat er aan de hand is. Er was veel begrip en het heeft geleid tot een gesprek met de gebiedsmakelaar van het buitengebied in Weesp. Door verschillende boeren aan het woord te laten en mee te laten denken, krijgen de lokale en provinciale overheid hopelijk een goed beeld waarmee ze de plannen van de regering verder uitwerken tot een (wel) realistisch plan. Het boerderijwerk gaat ook door naast al het gepraat. Melken, voeren, kaas maken en deze week weer oogstwerk. We hebben weer gemaaid en baalden dat de weersvoorspellingen anders waren dan de werkelijkheid. Zo’n 5 hectare gemaaid gras nat geregend.