Afgelopen weekend hadden wij eindelijk weer eens een bijeenkomst in de Acapella zaal. Samen met Vers aan de Vecht en met steun van Caring Farmers (samen op weg naar natuurinclusieve kringlooplandbouw) organiseerden we een samenzijn met partijen die lokale voedselproductie belangrijk vinden. Het doel was om te kijken wat we van elkaar kunnen leren en hoe we andere kleinschalige (burger)initiatieven kunnen helpen. Het is zonde als iedereen zelf het wiel moet uitvinden. Op onze boerderij zijn we vorig jaar gestart met een groentepluktuin in samenwerking met drie tuinders en stichting Vers aan de Vecht. Met een goed idee, enthousiaste mensen en een stukje grond, kom je al een heel eind. Toch hebben we best wat hobbels op ons pad gehad. In de toekomstvisie van de gemeente staat dat ze lokale productie en afzet wil stimuleren, volgens het bestemmingsplan is het nog niet beschreven en een aantal buren verzet zich door bezwaar te maken. Hoe ga je hier mee om? Gelukkig ziet de gemeente Weesp in wat de waarde is van dit project en hebben we de vergunning gekregen. Met de kennis en ervaring die we nu hebben, kunnen we hopelijk andere buurten, burgers, maar ook gemeenten vooruithelpen bij een voedselinitiatief (en onnodige tijd en frustratie besparen). Naast boeren en tuinders, waren er mensen van Urgenda, Triodosbank, CSA Nederland, Stadslandbouw Amsterdam, Food Council MRA, Ruimtelijk adviesbureau Overmorgen, gemeente Amsterdam en GroenLinks aanwezig. Wat is het toch fijn om te voelen dat je niet de enige bent die zich dag in dag uit in zet om het voedselsysteem te veranderen. Of in ieder geval een steentje bij te dragen aan de lokale en korte voedselketen. De handleiding die we willen maken is nog niet af, maar het begin is er en er zijn weer lijntjes gelegd en daarmee weer een stap gezet in het proces van het versnellen van de lokale voedselketen.  Wordt vervolgd.