Vorige week schreven wij over vegetarische kaas en dat vlees en stremsel onlosmakelijk verbonden zijn met melk. Wij hebben ruim 50 koeien die gemiddeld een keer per jaar een kalfje krijgen. Ongeveer de helft van de kalfjes komt als stier ter wereld, de andere helft als vaars (meisje). In verband met de huisvesting in de winter kunnen we niet alle kalfjes op de boerderij houden. De stiertjes die op ons bedrijf blijven, worden gecastreerd. Een stier wordt daarna een os genoemd. Je kunt het verschil nog zien tussen vaarsen en ossen, maar het is minder groot dan tussen een vaars en een stier. Wie afgelopen tijd bij ons op de boerderij is geweest kon dat goed zien in het hok van de dekstier Raldi. Hij viel op door een grote kop, hele dikke nek en een groot lijf. Hij was even oud als zijn stalgenoten, maar dus duidelijk groter. De ossen die er liepen waren ook groot maar veel minder breed. Inmiddels hebben meerdere grote ossen de boerderij verlaten en ook Raldi hebben we afgelopen week vaarwel gezegd. Hij mocht de leider van de kudde melkkoeien, Josmarie, nog één keer dekken. Dus geen laatste avondmaal, maar een laatste avondnaai voor Raldi. Mannenvlees is iets anders van structuur zijn. Het kan wat stugger zijn. Over het algemeen wordt vrouwelijk vlees als zachter ervaren. Bij ossenvlees gaat het meer naar het vrouwelijke toe, maar het is niet precies hetzelfde. Vlees wordt zachter als een koe (meerdere keren) heeft gekalfd. Het verschil zit dus vooral in stugheid, qua smaak is het moeilijk te onderscheiden aldus onze slager. Verschil in smaak en malsheid kun je wel proeven tussen kalfsvlees en rundvlees, maar niet of het om een stier of os gaat.
Na het vertrek van Raldi is zijn opvolger gearriveerd. Een anderhalf jaar oude Flekvieh stier. Hij is een stuk lichter gekleurd dan Raldi en heeft krulletjes op zijn kop. Hij ging meteen oefenen op de pinken in zijn nieuwe hok met buitenuitloop. De eerste avond kreeg hij meteen bezoek van koe Beppie. Hij had er zin in. Helpen jullie mee met het verzinnen van een leuke naam?