Het najaar betekent verandering op de boerderij. De melkkoeien staan ’s nachts weer op stal. Boy en Roos hebben de vrijloopstal opgestrooid zodat de dames een heerlijk ligbed hebben om de nacht door te brengen. In plaats van koeien ophalen uit het land, strooien we nu dagelijks het ligbed op. Overdag grazen de koeien nog buiten, maar met nat weer, komen zij ook graag binnen. Op stal eten zij lekker (kuil)gras en groentepulp voor de variatie. Dit vinden de koeien heerlijk. Soms vechten ze voor het beste plekje aan het voerhek. Ook het jongvee geniet van de biologische pulp die we ophalen van een Weesper bedrijf. Zo maken we een lokale reststroom weer waardevol. Zoals je eerder kon lezen doen wij dat ook met maaisel uit het Naardermeer. Afval voor het natuurgebied is voor ons waardevol als strooisel in de stal. Een andere verandering is de samenstelling van ons team. Marjolein gaat de boerderij verlaten voor het einde van het jaar en Boaz gaat een stuk minder werken en melkt alleen nog maar. Marjolein is er achter gekomen dat ze toch liever in de stad woont, dichtbij haar vrienden. Boaz gaf ruim twee jaar geleden aan, toen hij bij ons kwam solliciteren, dat hij graag ervaring wilde op doen op een biologisch melkveebedrijf. Bij biologische landbouw neem je de tijd als vriend en gaan dingen soms langzamer. We proberen zo veel mogelijk met de natuur samen te werken en zo min mogelijk zelf in te grijpen. Het is een manier van leven die bij je moet passen. Waarschijnlijk ligt Boaz zijn hart ergens anders en daarom gaat hij ook aan de slag bij andere bedrijven. Roos gaat meer uren werken en krijgt meer trekkerwerk. Boy en Wendela zijn op zoek naar iemand die helpt met de extra boerderij- en winkeluren die nog open staan.