Vorige week kregen we van afdeling handhaving het bericht dat we per direct de activiteiten op de groentetuin moeten staken. Niemand mag iets doen; een dwangsom van 10.000 euro hangt boven ons hoofd. Grasland en groente zijn beide gewassen. Net als mais. Dat mag je ook zonder vergunning verbouwen. Wat is het probleem?
Veranderingen leveren vaak weerstand op bij mensen. Ik moest zelf ook wennen aan het idee dat ik uit mijn keukenraam in plaats van grazende koeien, mensen in een groentetuin zie oogsten. Vaak vallen de zorgen en weerstand achteraf best mee. De buren die tegenover de groentetuin in een woonark wonen, maakten zich dit voorjaar zorgen toen we in een brief aankondigden dat een gedeelte van het land omgeploegd zou worden voor een groentepluktuin. Met een aantal gesprekken en tegemoetkomingen konden we de meeste buren geruststellen. Een klein groepje zei dat ze er alles aan gaan doen om het project te stoppen. Het gaat om een biologische groentetuin. Geen mega stal, zonnepanelenweide of jongerencamping. Wij blijven graag in gesprek. Helaas gooit de actiegroep de deur dicht. Iedereen vraagt ons wat er dan zo erg is aan een biologische groentetuin? Goede vraag. De boze buren vinden dat het uitzicht bederft, de verkeersdrukte op de Lange Muiderweg exponentieel stijgt en ervaren hinder van spelende kinderen op ons erf. Door onduidelijkheden en miscommunicatie bij de afdeling handhaving blijkt dat we (voorlopig) wel mogen plukken. Helaas is een deel van de oogst verpieterd en om aandacht te vragen hebben we een petitie opgesteld.