Een typische zomerklus is gras inkuilen (maaien, drogen, inpakken, opslaan). Afgelopen weekend waren Boy en Boaz daar druk mee in de Bloemendaler. In deze polder wordt een grote woonwijk gebouwd met ruim 2700 woningen: Weespersluis. Voor een goede ontsluiting komt hier een rondweg. De voorbereidingen zijn al te zien: grote dijken van zand. Het zand duwt het veenpakket als een spons in elkaar en als het in elkaar geduwd is, kan je een deel van het zand afscheppen en het gaan asfalteren of bebouwen. Dit wordt ook wel ‘voorbelasten’ genoemd. Doe je dit niet, dan zullen de wegen of huizen inzakken door de zachte veengrond. De graslanden die wij in deze polder beheren zijn dus nu omringd door een grote dijk van zand. Vorige week was er gemaaid. Na het schudden (drogen van het gras) zijn er 60 ronde grasbalen geperst die allemaal op ons boerenerf opgeslagen worden. Deze keer een extra uitdaging omdat we elke baal met de machine eerst op de zandrug moesten rijden voordat we de balen op de aanhanger konden stapelen. De verreiker (die laatst in het water belandde) moest hard werken om de zanddijk op te rijden. Het leek wel een kermisattractie. Boaz ging op en neer op de stoel van de kabine bij het beklimmen van de toekomstige rondweg. Gelukkig zit er vering in de stoel. Baal voor baal, iedere keer op en neer. En heen en weer van de rondweg naar de boerderij. Het is weer gelukt!