Afgelopen week was er ophef door de uitspraak van de rechter over de organisatie Dier&Recht die vindt dat zuivel dierenleed is. Bekenden vroegen naar onze mening hierover. Wij vinden dat zuivel geen dierenleed is. De punten die Dier&Recht noemt zijn deels waar. Kalfjes worden inderdaad bij de moeder weggehaald. Als we dit niet doen dan loopt het kalfje tussen de koeien meer risico op ziekte en letsel in de grote stal. Meteen na de geboorte is het hechtingsproces nog heel pril, de moeder vertoont na directe scheiding geen raar gedrag. Doe je de scheiding later, dan zie en hoor je bij zowel moederkoe als kalf enorme stress. Kom bij ons kijken en je ziet dat de dieren daglicht hebben, het grootste gedeelte van het jaar buiten staan en er goed uitzien. Wij proberen op onze boerderij zoveel mogelijk rekening te houden met dierenwelzijn, gezonde voedselproductie en in balans te werken met de natuur. Alles staat met elkaar in verbinding. In een ecosysteem zijn altijd dieren nodig, ook als je geen vlees en zuivel eet. Niet alle grond is geschikt voor akkerbouw. In onze polder (veenweide) is de meeste grond te nat om iets anders dan gras te laten groeien. Ook is (koeien)mest nodig voor ons eten. Planten groeien niet vanzelf. Iedere bewerking of bestrijding van een plaag om plantaardig voedsel te verbouwen heeft dierenleed tot gevolg. Bijen, bodemdieren en andere insecten zijn daar de dupe van. Wat je ook eet: biologisch, gangbaar, plantaardig of dierlijk, er is altijd wel een dier dat moet inleveren voor de mens die het voedsel wil opeten. Wat ons betreft eet je alles met mate en gevarieerd.
We kunnen als boeren en burgers proberen de problemen zo klein mogelijk te maken en dat begint met samen de schouders er onder zetten en niet met vinger-wijzen. Help je mee?