Eerder schreven we over het vogelvriendelijk erf. Samen met het Grond Verbond hebben we een takkenril, veel bomen en struiken geplant en diverse vogelkasten opgehangen. Is het erf nu ook echt vogelvriendelijker? Hiervoor komt Martijn regelmatig langs. Naast zijn werk als redacteur en componist is hij vogelaar. Wij noemen hem de vogelteller maar eigenlijk dekt vogelaar beter de lading vindt Martijn. Omdat hij naast tellen ook monitort, waarneemt, observeert en identificeert. Hij komt vaak vroeg in de ochtend, dan zijn de vogels het actiefst. Maar in de middag kun je ze vaak beter zien. Zoals de spreeuwen en huismussen in de stal. Dat was ons ook al opgevallen. Vooral de spreeuwen (12 territoria) kunnen erg veel herrie maken, bovendien zit het hekwerk onder de vogelpoep! Begin mei is het hoogtepunt van de broedtijd. Afgelopen week was Martijn er voor de 7e keer, hij deelt iedere keer zijn bevindingen met ons:

“De broedende Spreeuwen vliegen rond met voer voor hun jongen en mesten de Huismussen hun nestjes uit. Op het dak van het oude huis zit een Ekster – vaste plek, ik denk dat hij in de buurt broedt – en een Houtduif – die is hier niet tot broeden gekomen, voor zover ik weet. Boerenzwaluwen vliegen af en aan, er zijn nestjes in de blauwe keet en in de koeienstal, maar het is er zo ’s morgens vroeg te donker om ze te tellen. Zoals Schwarzenegger zo kernachtig uitdrukte: ‘I’ll be back.’ O ja, de jonge Wilde Eendjes eten nu lekker mee van het kippenvoer, er vliegt een Huiszwaluw over, op belendende percelen zingen Tjiftjaf, Kleine Karekiet, Zwartkop, Boomkruiper en in het weiland zijn ver weg Bergeend, Kievit, Grutto en Tureluur te horen. De opgehangen nestkastjes zijn vooralsnog ongebruikt, zoals te verwachten was.”