Wij zijn trots op wat we doen hier op De Groene Griffioen. Ondernemen in balans met de natuur, veel aandacht voor de bodem, een biodivers landschap zonder gif en kunstmest. Sterke koeien die nooit preventief medicijnen krijgen, hun horens mogen houden en een rantsoen dat voor meer dan 90% uit gras bestaat van ons eigen land. De andere 10% komt van lokale reststromen en brokjes (biks) ter aanvulling. We maken ambachtelijke kazen, zonder plastic korst, van de heerlijke melk die onze koeien iedere dag geven. Onze kaas, melk, eieren en ons vlees zetten we zoveel mogelijk lokaal en rechtstreeks af zodat een korte voedselketen ontstaat. Die transparant is en waar iedereen kan zien waar zijn (of haar) voedsel vandaan komt. Klinkt ideaal en zoals iedereen het wil, maar hier zit ook een prijskaartje aan én deze manier van werken kost veel tijd en heeft soms meer onzekerheden. Vanuit de overheid wordt ook gekeken hoe de landbouw toekomstbestendig kan worden. We hebben het dan niet over de stikstofplannen waarbij boeren vooral weg moeten. Er is een project opgestart om boeren te inspireren met onze manier van ondernemen. ’Groeien naar morgen’ heet het. Een aantal boerenbedrijven krijgt subsidie om voorlichtingsactiviteiten te organiseren. Wij zijn hiervoor geselecteerd in het veenweide gebied samen met De Beekhoeve en De Eenzaamheid! Je bedrijfsvoering moet bij je passen, maar om toekomstbestendig te worden wat betreft natuur (bodem niet uitputten, geen gif gebruiken, zorgen voor een biodivers landschap, blije dieren, etc) is er wel verandering nodig. Ook de beloning voor de boeren. Want wij produceren niet alleen voedsel, we leveren ook ecosysteem diensten (wateropslag, fourage gebied voor wilde dieren, etc.) en beheren het landschap dat steeds biodiverser wordt.

Het is hoopgevend om te zien hoeveel boeren bezig zijn met omdenken, innovatieve en simpele aanpassingen. Het is best moeilijk om in deze onzekere tijd het roer om te gooien. Ben je benieuwd naar alle inspirerende bedrijven? Kijk op www.groeiennaarmorgen.nl. Volgende maand lees je meer over een concrete bijeenkomst voor dit project. Boeren kunnen 23 augustus alvast in hun agenda zetten. Wordt vervolgd.