In 2020 hebben we en prachtige mobiele kippenkar aangeschaft. Hierdoor kunnen de kippen heerlijk in het weiland scharrelen, koeien vlaaien uit elkaar peuteren en wormpjes uit de grond pikken. Helaas staat de kar maar weinig in het land. Elk jaar stelt de overheid een ophokplicht in vanwege de vogelgriep, dus de kippen mogen niet naar buiten. Gelukkig hebben we een groot hok met een verdieping. Een scharrelafdeling met daglicht en verse buitenlucht en een ruimte waar ze kunnen eten, eieren leggen en op stok kunnen. In het hok kunnen ruim 300 kippen maar omdat wij er zo’n 200 hebben; betekent dat meer ruimte. Toch balen we dat de kippen alleen maar in het (mooie en ruime) hok zitten en niet echt naar buiten kunnen. Bij de eerste ophokplicht hebben we een overdekte buitenuitloop gemaakt, maar toen de kippen de grond lekker hadden omgespit en het gras weg was, werd het in de winter wel erg modderig. Niet ideaal. Dit jaar hebben we het anders aangepakt, omdat we bang zijn dat de ophokplicht jaarlijks terugkomt en steeds langer duurt, willen we een structurele oplossing. Aan het hok hebben we extra ruimte gemaakt; een grote tent waar we zelfs met de trekker in kunnen. Roos heeft hier met hulp van stagiairs leuke speeltoestellen gemaakt zodat ze zich niet hoeven te vervelen. Als kippen zich vervelen kunnen ze elkaar gaan pikken. Een zandbak, een zelfgemaakte boom, een boomstam met elfenbankjes, schommeltjes, een takkenladder en op de grond ligt nu ruig gras of strooisel. We kunnen er ook compost of ruige mest uit de vrijloopstal van de koeien in rijden zodat ze dat kunnen omwoelen en zo ook lekkere wormpjes kunnen eten. Hiermee maken ze zich bovendien nog hartstikke nuttig voor het composteren, want dan hoeven wij het niet meer om te scheppen! Wij vullen het standaard rantsoen van kippenvoer verder nog aan met tarwegries van de molen, groente en fruitpulp en (kuil)gras. En wij genieten daardoor elke dag van verse eitjes!