In deze periode zijn de boeren naast oogsten ook druk met de gecombineerde opgave. De overheid wil alles van ons weten en daarom moeten we dat op een internetportaal registreren. Hoeveel dieren we hebben, hoeveel melk we produceren, hoeveel kalfjes er worden geboren, wanneer de koeien naar buiten gaan, hoeveel land we gebruiken en beheren, wat we op het land verbouwen en hoe we de mest erop uitrijden. Als je alles hebt ingevuld wordt bepaald hoeveel subsidie je krijgt. Deze subsidies zijn ontstaan om Europa na de oorlog aan een productieve landbouw te helpen zodat er nooit meer honger zou zijn en goedkoop eten. Die functie vervullen ze nu ook nog, het is een verzekering tegen honger, daardoor is er wel altijd wat overproductie die de prijzen drukt. Vandaar dat boeren daar een compensatie voor krijgen. Het invullen is een opgave waar je absoluut niet naar uit kijkt. Boy doet het al jaren en zit dan uren in zijn kantoor. Dit jaar was het helemaal een opgave want er zijn drie veranderingen tegelijk: er is een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), er moeten bufferstroken (mestvrije zones langs de sloot) gecontroleerd worden en de ’landschapselementen’ (o.a. sloot, boom of heg) komen erbij. Dit betekent dat je een kwartier per perceel bezig bent om te controleren, aan te passen en te registreren. Gebruiksvriendelijk is het systeem niet, snel ook niet. Zo moeten we per perceel aangeven dat het biologisch is. Als we alle percelen hebben doorlopen, moeten we verplicht nog een keer alle percelen langslopen om aan te geven welke subsidieregelingen we „aan” willen zetten. Maak gewoon een knopje „Alles aan”. Wij beheren zo’n 110 hectare land. 40Ha ligt rondom de boerderij en de rest verder weg. Daar zijn ook veel poelen, slootjes en boompjes. Door deze bijzonderheden kwam het aantal percelen en elementen voor ons bedrijf uit op 550! Een hele opgave dus. In de vakbladen lazen wij dat adviesbureaus de vraag naar hulp bij de gecombineerde opgave niet aankonden. En toen ze bijna klaar waren, bleek er een fout in het systeem te zitten waardoor een deel van het werk opnieuw moest gebeuren. Drie maanden werk nakijken… Sterkte