Oktober 2019 reden duizenden boeren op de trekker naar Den Haag. De Groene Griffioen stond ook op het Malieveld. Een protest tegen de gang van zaken van de overheid. Continu verandering van regels, geen lange termijnvisie en alle problemen op de boeren afschuiven. Dat moet anders! Het was bijzonder om te ervaren hoeveel steun we kregen, helaas niet van de overheid. We zijn bijna drie jaar verder en er is nog niet veel veranderd. Op 22 juni staat er weer een landelijk protest van boeren gepland. Aanleiding is de stikstofdiscussie. Een ingewikkeld onderwerp en groot probleem waar we met elkaar; alle sectoren in Nederland, onze verantwoordelijkheid voor moeten nemen. In het kort: in Nederland wordt te veel stikstofverbinding geproduceerd. Stikstof zelf is niet erg. Dit zit in de lucht en ademen we in. Stikstofverbinding kan wel schadelijk zijn. Een voorbeeld van zo’n verbinding is ammoniak. Dat ontstaat als poep en pies van koeien met elkaar in aanraking komt. Een koe poept en plast nooit tegelijk. In de wei of een potstal is er dus geen probleem. In een mestkelder waar mest en urine samenkomen wel. Door de weilanden kan ammoniak ook weer opgenomen worden. Een gesloten kringloop. Andere sectoren die stikstofverbinding produceren zijn de bouw, zeescheepvaart, luchthavens en (bio-)energiecentrales. Dit gaat echter om een andere verbinding en wordt, in tegenstelling tot de ammoniak in de agrarische sector, alleen uitgestoten en niet opgenomen. Maar het kringloopdenken is nog niet geland bij de politiek. Het lijkt alsof ze het probleem wil oplossen door alleen bij de boeren aan te kloppen. De overheid heeft op een landkaart van Nederland met kleurtjes aangegeven hoeveel procent er gereduceerd moet worden per gebied. Schiphol, Tatasteel, de Rotterdamse haven, en meer grote (vervuilende) bedrijven zijn niet ingekleurd op de kaart! In onze polder moet er 47% gereduceerd worden. Dat betekent bijna de helft van de koeien weg. Terwijl er hier alleen extensieve melkveebedrijven zitten die weidegang toepassen. Deze verbindingscrisis zorgt nog niet voor verbondenheid tussen boeren en de overheid. Wordt vervolgd.