Weet jij wat weidevogels zijn? Mocht je twijfelen of geen idee hebben dan denk je misschien: vogels in de wei. Maar welke zijn dat dan? Als er mest gereden wordt, zie je vaak een heleboel meeuwen in de wei. Zijn dit dan weidevogels? Nee. Weidevogels zijn vogels die graag broeden in de wei. De grutto, kievit, scholekster, grutto, tureluur en de wulp. Als boeren rekening houden met deze vogels, vertellen ze dat maar al te graag. Een voorbeeld is: slootkanten niet maaien. Het hoge gras is beschutting voor de jongen (pullen). Een andere maatregel is: geen mest uitrijden en als er bemest wordt, de nesten beschermen met een (soepbord als) dakje. Vroeger werden er stokjes bij de nesten in het gras gezet. Maar natuurlijke vijanden van de weidevogels, vonden dat ook erg handig en hoefden nog minder moeite te doen om hun prooi te vinden. In onze polder zijn veel natuurlijke vijanden voor de kievit, grutto en collega’s. Zo zijn vossen, kraaien, reigers en ooievaars niet vies van een eitje of pul. We hebben jarenlang bijna geen weidevogels gezien, maar vorig jaar heeft de vogelteller de scholekster, grutto, kievit en tureluur zien baltsen (paringdansen) in onze wei! Uiteraard houden we altijd onze ogen open in het voorjaar en nu heeft Boy tijdens het ruige mest rijden een nest met vier kievits eieren gevonden! Hoera! Hij heeft geen paaltje naast het nest gezet, maar op de boerderijapp de gps-coördinaten en foto doorgegeven. Andere boeren in het veenweide gebied deelden afgelopen week ook foto’s van nesten. Laatst hoorden we dat boerderijvogel misschien een betere term is voor weidevogels. Daar zijn wij het niet mee eens. Weidevogels zul je niet snel op de boerderij tegen komen. Op ons erf kom je bijvoorbeeld eksters, spreeuwen, huismussen, houtduiven en turkse tortels tegen. Misschien weet je nog dat we vorig jaar het erf vogelvriendelijker hebben gemaakt met een takkenril, vogelkasten, jonge bomen en een insectenhotel. De vogelteller komt gemiddeld één keer per maand langs om te kijken en te tellen wat er zoal op het erf leeft, broedt en overvliegt. Daarover een andere keer weer een update.